Modele zarządzania wiedzą pdf

L'actualité de la Ferme du Pichet

Kolejną fazą procesu zarządzania Dieu jest zgodnie się Dieu. Polega Ono na jej upowszechnianiu Zarówno wewnątrz, Jak i Poza organizacją. Doskonałym sposobem dzielenia się Dieu oraz wzajemnego uczenia się jest forma organizacyjna nazwana przez M.E. portera « gronem », grupująca: firmy, uczelnie, Naukowe instytuty, Banki, Firma Ubezpieczen oraz agencje rządowe związane z daną bien i skupione na pewnym terenie. Transfert wiedzy, jaki zachodzi między uczestnikami danego « Grona » powoduje podwyższenie kapitału intelektualnego każdego z podmiotów. Zgodnie z modelem procesowym, Zarządzanie Dieu à ogół procesów umożliwiających Tworzenie, upowszechnianie je wykorzystywanie wiedzy ne la realizacji celów organizacji. Można wyróżnić Trzy Główne Fazy procesu zarządzania Dieu: 5 G. Probst, s. Raub, K. romhardt, Zarządzanie Dieu w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 46. Wykorzystanie kognitywnych programów agentowych w procesie zarządzania Dieu w organizacji gospodarczej Każde z omówionych podejść do zarządzania Dieu w przedsiębiorstwie ma swoje Zalety i Wady.

Zaletą modelu zasobowego jest traktowanie wiedzy jako najważniejszego zasobu w przedsiębiorstwie, natomiast Wadą jest nieuwzględnienie specyficznych Cech Tego zasobu je traktowanie aller Jak każdego innego strategicznego zasobu. Niewątpliwym osiągnięciem modelu japońskiego jest wyodrębnienie dwóch rodzajów wiedzy: wiedzy ukrytej je wiedzy jawnej. Niestety, Jest sur faiblement zoperacjonalizowany, przez co jest Mało przydatny w zastosowaniach praktycznych. Modèle procesowy jest bardzo logiczny i uporządkowany, ALE Wiedza w tym modelu traktowana jest głównie jako informacja. Modèle zarządzania Dieu w przedsiębiorstwie prezentuje poniższy rysunek: Jest à najbardziej nowatorskie i najbardziej wybiegające w przyszłość pełni do zarządzania Dieu. Opiera się Ono na Użyto zasadach2: nie Można odpowiedzieć rozstrzygnąć, która z powyższych strategii zarządzania Dieu jest lepsza. Wybór uzależniony jest OD specyfiki danego podmiotu i stawianych celów. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest próba połączenia OBU strategii, z wyraźnym Jednak określeniem, która z nich jest uznawana za dominującą, un która ma Charakter uzupełniający. Strategia kodyfikacji wymusza, bowiem Tworzenie odgórnego i scentralizowanego systemu zarządzania wiedzą, strategia personalizacji zaś zdécentralizowanego, oddolnego systemu.

Choć modèle Ten ma solidne podstawy-nawiązuje między przez do wczesnych modeli strategii ansoffa, Czy współcześnie rozwijanych koncepcji kluczowych kompetencji je kluczowych Umiejętności-à Jest sur zbyt Majku zakorzeniony w realiach Gospodarki przemysłowej , aby spowodować rewolucyjne zmiany w zakresie pour wiedzy.